FREKVENSMEDICIN

"Future medicine will be the medicine of frequencies"
ALBERT EINSTEIN

vad är frekvensmedicin?

Till skillnad från sjukvårdens undersökningar, mätmetoder och läkemedel där man arbetar med biokemi arbetar frekvensmedicin i stället med biofysik.

QUEXs är ett kvantmedicinskt balanseringsinstrument som ger oss möjlighet att mäta, analysera och framför allt balansera vibrationer och
svängningstal i dina organ och hela ditt elektromagnetiska fält, kropp, tanke och känsla. Utrustningen kan på detta sätt korrigera obalanser och ger kroppen möjlighet att påbörja självläkande processer.

Ett fascinerande instrument för att hitta obalanser i din kropp eller i det mentala och emotionella som jag varmt rekommenderar dig att prova om du inte redan har gjort det.

.

Allt är energi och allt levande har sin egen unika frekvens som kan mätas. Vi utstrålar elektromagnetiska fält, (energifrekvenser) som ett resultat av molekylära svängningar i
våra kroppar.

Forskning visar att medvetandet spelar en central roll i hur vår värld utformas. Och bakom allt finns en livskraft, det vill säga
energi. Det är vår förbindelse med denna kraft som till slut avgör om vi är friska eller sjuka och om vi mentalt och känslomässigt mår bra eller dåligt. Det är denna kraft som vi behöver utnyttja för att läka.

Frekvensutrustningen läser av och upptäcker blockeringar i energiflödet (stressfaktorer) och sänder tillbaka balanserande och
neutraliserande frekvenser.

QUEXs behandlar alltså inte sjukdomar eller diagnoser. I stället hjälper utrustningen till att rätta till och förebygga obalanser och stresstillstånd.

Exempelvis så har en frisk levercell en viss frekvens medan en levercell i obalans har en annan frekvens. Detta gäller även virus, bakterier, hormoner, känslor och så vidare. Detta kan QUEXs läsa av och tolka och blir viktig information till oss.

I många fall symtomdämpar man med läkemedel medan själva sjukdomen fortsätter att utvecklas. Genom att i stället balansera
och läka det som i grunden orsakar problemet så försvinner i många fall symtomet.

 

Jag använder instrumentet för att skanna av frekvenserna i hela din kropp.
 
Under testerna blir du uppkopplad till utrustningen genom band med elektroder runt panna, hand- och fotleder. Utrustningen mäter hjärnvågor, hjärtslag, andning, vävnadsresistens med mera och stämmer sedan av den information som din kropp har svarat med och jämför med dom 11 000 referensvärden som finns i databasen.

Här kan vi se vad som stressar din kropp mest just nu. Vid obalanser kan utrustningen sedan sända tillbaka frekvenser som korrigerar obalanser och ger kroppen möjlighet att påbörja självläkande processer.

Upplägget för balansering är individanpassat men går oftast till enligt följande:

Session 1: Vi går tillsammans igenom ett frågeformulär och gör efter det en komplett skanning.
Vi går igenom resultatet och tar ett gemensamt beslut hur och om vi kan arbeta vidare tillsammans.
Sessionen pågår totalt 2 till 2,5 timmar.

Session 2 och följande: Här ligger fokus på att balansera dina besvär men även på att balansera
din kropp som helhet samt en muntlig återkoppling av resultaten. Sessionen pågår totalt 1 - 1,5 timme.

 

Balansering kan utföras på plats hos mig eller på distans.

Det är av största vikt att du själv är villig att påbörja ditt förändringsarbete med beteende- eller livsstilsförändringar samt inre personligt- och andligt utvecklingsarbete för att hjälpa kroppen i denna process och för att förhindra att problemen kommer tillbaka. Kanske behöver du kompletterande näringstillskott, dricka mera vatten eller träna upp en bättre andningsteknik. Även små förändringar kan i längden ge stora positiva resultat. Jag finns här för att stötta, vägleda och inspirera i detta arbete.

Stress och känslomässiga besvär är områden där man i många fall ser relativt snabba förändringar, tex ökad förmåga till självreflektion och att förstå sig själv på ett djupare plan, hantera negativa tankar, lösa upp känsloblockeringar, ökad avslappning samt ökat välbefinnande. Men oavsett vilket problem vi arbetar med så balanserar vi kroppens alla system (hjärt- och kärl, lymfsystem, endokrina, nervsystemet med mera) eftersom kroppen fungerar som en helhet.


I Sverige har vi vissa restriktioner att förhålla oss till. Jag tar därför inte emot personer som har diagnostiserade allvarliga hjärtproblem, blodförtunnande mediciner, pacemaker, epilepsi, gravida eller personer som tar fler än 5 receptbelagda läkemedel. Jag utför inte heller balanseringar på barn under 8 år.

informationsvideos

Klicka på respektive bild för att starta videon.

FRI KONSULTATION

Boka ett första 20 minuters samtal med mig kostnadsfritt.
Oavsett om vi inleder ett samarbete eller inte kan vårt samtal leda till ditt
nästa steg framåt.
Namn E-post Meddelande Skicka in